Сенић: Буџет кључни корак ка фискалној стабилизацији

„Усвојеним буџетом за 2013. Србија је направила кључни корак ка фискалној стабилизацији“, изјавио је државни секретар Министарства финансија и привреде Влајко Сенић.

„Уверен сам да је сада стање јавних финансија у Србији драматично боље него пре само неколико месеци када се земља налазила буквално на ивици банкрота“, навео је Сенић. Он јећ је нагласио да су усвајањем буџета на време, Влада Србије и републички парламент показали одговорност према пореским обвезницима и у потпуности се држали буџетског календара.

Сенић је истакао да је буџет за 2013. прави корак ка потпуној фискалној стабилизацији и тек почетак великог посла на коме ће се радити неколико година.

„Крајњи циљ је да 2015. буџетски дефицит достигне један одсто укупног друштвеног производа и смањено учешће јавног дуга у односу на БДП.То је један од великих изазова са којима ћемо се у наредном периоду храбро суочити“, додао је Сенић.

Буџет за 2013. предвиђа дефицит од 121,9 милијарди динара. Према усвојеном буџету, економска и фискална политика у 2013. години биће усмерена на макроекономску стабилност, убрзање привредног раста и успоравање пада запослености, смањење фискалног дефицита и успоравање раста јавног дуга и структурне реформе.