Састанак представника Mинистaрствa финaнсиja сa прeдстaвницимa тaкси удружeњa и aутoпрeвoзникa

Представници Министарства финансија разговарали су са представницима такси удружења и аутопревозника. У складу са договором постигнутим на састанку, Министарство финансија позива све обвезнике да наставе да редовно уплаћују своје обавезе по основу пореза и доприноса, укључујући и оне обвезнике који нису испоштовали своје обавезе у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга.

Са своје стране, Министарство финансија ће након конституисања парламента и нове Владе, у сарадњи са Министарством здравља и свим другим релевантним чиниоцима, размотрити законска решења која ће омогућити да се дугорочно и дефинитивно реши питање дуговања свих предузетника.

Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање ће до краја месеца ускладити Правилник о овери здравствених књижица, тако да сви предузетници који су измирили дуговања по основу доприноса за здравстсвено осигурање од 31.3.2013. до данас имају право на овере здравствених књижица.