Састанак о денационализацији у Министарству финансија и економије Републике Србије

У петак 12. априла ове године одржан је састанак у Министарству финансија и економије Републике Србије, у коме су учествовали министар Божидар Ђелић и заменик министра Дејан Поповић са представницима Лиге за заштиту приватне својине и људских права.

На састанку је закључено:

– да се до краја месеца априла размотри могућност обуставе продаје објеката који могу бити денационализовани;

– да Министарство финансија и економије Републике Србије припреми Нацрт закона о денационализацији најкасније до краја октобра ове године;

– да Министарство сарађује са представницима Лиге за заштиту приватне својине и људских права и другим удружењима и организацијама у циљу прикупљања нужних података у процесу денационализације.