Саопштење за јавност Министарства финансија у вези са почетком примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије

Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се предвиђа почетак примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране, од 01. јануара 2009. године. Циљ ове мере је скраћивање неопходног времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса земље кандидата.

Потпуна либерализација трговине ће бити завршена након шест година, односно 1. јануара 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од економске ситуације.

Србија још од 2001. године ужива преференцијални статус на извоз робе у ЕУ на основу Аутономних трговинских мера одобрених од стране ЕУ (Уредба Савета број 2007/2000) које дозвољавају потпуно слободан извоз робе пореклом из Србије на тржиште ЕУ. Овај режим је на снази до 31. децембра 2010. године. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању ове мере ће се превести у споразумне мере, односно постају уговорна обавеза.
Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се предвиђа почетак примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране, од 01. јануара 2009. године. Циљ ове мере је скраћивање неопходног времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса земље кандидата.

Потпуна либерализација трговине ће бити завршена након шест година, односно 1. јануара 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од економске ситуације.

Србија још од 2001. године ужива преференцијални статус на извоз робе у ЕУ на основу Аутономних трговинских мера одобрених од стране ЕУ (Уредба Савета број 2007/2000) које дозвољавају потпуно слободан извоз робе пореклом из Србије на тржиште ЕУ. Овај режим је на снази до 31. децембра 2010. године. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању ове мере ће се превести у споразумне мере, односно постају уговорна обавеза.

За привреду Републике Србије ово конкретно значи могућност увоза индустријске и пољопривредне робе пореклом из Европске уније без плаћања царине или уз плаћање ниже стопе царине од оне која је прописана Законом о Царинској тарифи.

За пољопривредне производе је због њиховог значаја предвиђен спорији темпо либерализације трговине, односно за око 35% пољопривредних производа биће омогућен увоз без плаћања царине одмах након почетка примене споразума, док ће се за остале пољопривредне производе либерализација трговине одвијати у складу са динамиком која је предвиђена споразумом. Такође, за један број производа нису дате концесије (шећер, дуван, вино – ван квоте од 25.000 hl).

За индустријске производе степен либерализације је већи. Сви индустријски производи су подељени у четири групе према осетљивости, и то на неосетљиве, осетљиве (листа а), веома осетљиве (листа б) и најосетљивије (листа в). На овај начин ће одмах након почетка примене споразума за око 65% индустријских производа бити омогућен увоз без плаћања царине (неосетљиви производи). За остале индустријске производе царине ће се снижавати у складу са динамиком која је предвиђена споразумом и то:

Анекс I

2009

2010

2011

2012

2013

2014

листа (а)

70%

40%

0%

0%

0%

0%

листа (б)

80%

60%

40%

20%

0%

0%

листа (в)

85%

70%

55%

40%

20%

0%

 

Ради остваривања права на увоз робе без плаћања царине или уз плаћање царине по сниженој стопи на робу пореклом из ЕУ, потребно је приликом увоза надлежној царинарници поднети доказ о пореклу робе (сертификат ЕУР.1).

У циљу правилне примене Прелазног споразума, односно правилне примене стопа царине према споразуму при увозу у Србију робe пореклом из ЕУ, припремљена је Инструкција министра финансија која садржи тарифне ознаке и стопе царине, које ће се примењивати од 1. јануара 2009. године. Ову инструкцију биће објављена на web сајту Министарства финансија.