Саопштење за јавност

Министарство финансија, од јула месеца 2008. године, извештава о извршењу буџетских прихода и расхода у складу са стандардном, међународно упоредивом методологијом, израђеном од стране Међународног монетарног фонда (Статистика државних финансија – Government Finance Statistics GFS из 1986. године). Основна разлика између до сада примењиване и нове методологије састоји се у томе што је стара методологија прецењивала буџетске приходе (укључивала лиценце за мобилну телефонију) и потцењивала расходе (није укључивала позајмице и враћање дуга пензионерима). Тако се ове године планирани буџетски дефицит од 14,8 милијарди динара (стара методологија) применом стандардне међународне методологије увећава на 44,9 млрд динара.

Истовремено, Министарство финансија због упоредивости и даље наставља да извештава по старој методологији по којој је усвојен Закон о буџету за 2008. годину. Према старој методологији, буџет Републике Србије за првих осам месеци 2008. године остварио је суфицит у износу од 3,9 млрд динара, док је по стандардној међународној методологији (GFS 1986) остварен дефицит у износу од 17,4 млрд динара.
Министарство финансија, од јула месеца 2008. године, извештава о извршењу буџетских прихода и расхода у складу са стандардном, међународно упоредивом методологијом, израђеном од стране Међународног монетарног фонда (Статистика државних финансија – Government Finance Statistics GFS из 1986. године). Основна разлика између до сада примењиване и нове методологије састоји се у томе што је стара методологија прецењивала буџетске приходе (укључивала лиценце за мобилну телефонију) и потцењивала расходе (није укључивала позајмице и враћање дуга пензионерима). Тако се ове године планирани буџетски дефицит од 14,8 милијарди динара (стара методологија) применом стандардне међународне методологије увећава на 44,9 млрд динара.

Истовремено, Министарство финансија због упоредивости и даље наставља да извештава по старој методологији по којој је усвојен Закон о буџету за 2008. годину. Према старој методологији, буџет Републике Србије за првих осам месеци 2008. године остварио је суфицит у износу од 3,9 млрд динара, док је по стандардној међународној методологији (GFS 1986) остварен дефицит у износу од 17,4 млрд динара.

Министарство финансија овим саопштењем демантује информацију објављену у појединим медијима, да позиција „Социјална заштита из буџета“ у јануару 2008. године, садржи „тринаесту плату, бонусе и награде службеницима у државној управи“. Позиција „Социјална заштита из буџета“ у јануару 2008. године, осим уобичајених ставки које износе 4,4 млрд динара, садржи и две ванредне позиције из области социјалне заштите које нису ни у каквој вези са платама државних службеника. Наиме, ради се о отплати јавног дуга према пољопривредним пензионерима у износу од 5,2 млрд динара и позајмице за исплату отпремнина радницима Робних кућа Београд у износу 2,7 млрд динара. Средства од продаје Робних кућа Београд су већ наплаћена и очекује се да ће у поступку стечаја Робних кућа Београд позајмљени износ бити враћен у буџет до краја ове године.

Министарство финансија ће као и до сада редовно и свеобухватно извештавати јавност, како о стању јавних финансија у Србији, тако и о реформи јавних финансија. У поступку израде Закона о буџету за 2009. годину користиће се стандардна међународна методологија.