Саопштење за јавност

Дана 15. октобра 2008. године у Министарству финансија одржан је састанак представника индустрије осигурања и фондовске индустрије у Србији са представницима Министарства финансија и Народне банке Србије.

Циљ састанка је био да се у непосредном развоговору идентификују могући краткорочни и/или дугорочни утицаји глобалне финансијске кризе на финансијски сектор у Србији, као и могуће мере које би надлежне државне институције могле предузети у циљу неутралисања евентуалних штета.

У врло конструктивном разговору сагледано је тренутно стање у наведеним финансијским областима при чему је, поред осталог, констатовано је да је неопходно максимално заштити и очувати поверење у банкарски сектор као генератора општег поверења у све финансијске актере, као и да индустрија осигурања у Србији није директно угрожена глобалном финансијском кризом. Такође су последњих дана уочене одређене појаве које се своде на оклевање или одлагање одлуке о куповини нових полиса животног осигурања, али је констатовано да нема повлачења средстава по основу постојећих. Констатовано је да ће се криза одразити на функционисање фондовске индустрије, пре свега у мањем доласку страних инвеститора, али и да пензијски фондови нису директно претрпели било какву штету услед глобалне финансијске кризе, док је утврђено да је највећи тренутни проблем фондовске индустрије проблем ликвидности.
Дана 15. октобра 2008. године у Министарству финансија одржан је састанак представника индустрије осигурања и фондовске индустрије у Србији са представницима Министарства финансија и Народне банке Србије.

Циљ састанка је био да се у непосредном развоговору идентификују могући краткорочни и/или дугорочни утицаји глобалне финансијске кризе на финансијски сектор у Србији, као и могуће мере које би надлежне државне институције могле предузети у циљу неутралисања евентуалних штета.

У врло конструктивном разговору сагледано је тренутно стање у наведеним финансијским областима при чему је, поред осталог, констатовано је да је неопходно максимално заштити и очувати поверење у банкарски сектор као генератора општег поверења у све финансијске актере, као и да индустрија осигурања у Србији није директно угрожена глобалном финансијском кризом. Такође су последњих дана уочене одређене појаве које се своде на оклевање или одлагање одлуке о куповини нових полиса животног осигурања, али је констатовано да нема повлачења средстава по основу постојећих. Констатовано је да ће се криза одразити на функционисање фондовске индустрије, пре свега у мањем доласку страних инвеститора, али и да пензијски фондови нису директно претрпели било какву штету услед глобалне финансијске кризе, док је утврђено да је највећи тренутни проблем фондовске индустрије проблем ликвидности.

У погледу мера које би надлежне институције могле да предузму у циљу неутралисања идентификованих проблема, предложене су бројне од којих је издвојено да глобалну финансијску кризу треба третирати као вишу силу са свим последицама које такво третирање подразумева у пореском смислу, као и да се морају донети приоритетне мере које ће у кратком року дати ефекте пре свега у циљу одржавања поверења у фондовску индустрију и ка очувању њене ликвидности.

Пред тога, наглашено је да треба формирати посебан Интервентни фонд (попут оног у Хрватској) у циљу стварања допунског поверења улагачима да њихов улог не може бити угрожен неликвидношћу ИФ – оквирно око 10 милиона еура. Такође, треба формирати посебан Гарантни фонд за којим ће се гарантовати улози које су улагачи уложили у ИФ на дужи период, нпр. 3 или 5 година; извршити одређени степен либерализације прописа у циљу повећања ликвидности тако што ће се извршити измене у погледу смањења ограничења код улгања ИФ; увести пореске стимулансе за повећање пензијског осигурања и куповину полиса животног осигурања; смањивати зоне флуктуације на берзи са садашњих +/- 20% на +/- 10% за акције на континуираном тржишту за акције на А листингу +/- 5%.

На састанку је договорено шта треба да ураде представници индустрије осигурања и фондовске индустрије у најкраћем року, као и да Министарству финансија доставе предлоге како би исти били потпуно дефинисани и могли да буду разматрани од стране надлежних институција.

Такође је договорено да се настави перманентна комуникација Удружења осигуравача и Радне групе, коју ће формирати представници фондовске индустрије са Министарством финансија и НБС у вези са праћењем развоја ситуације у домаћој индустрији осигурања и фондовској индустрији са циљем благовремене идентификације могућих проблема, као и мера које би надлежне институције предузеле у циљу њиховог неутралисања.

За четвртак 16. октобар 2008. године је заказан састанак са представницима банкарског сектора, који ће се одржати у Удружењу банака Србије са почетком у 9:00 часова.