Саопштење за јавност

У оквиру финансијског управљања за подршку спровођења Споразума о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, Министарство финансија Владе Републике Србије и Министарство спољних послова Словачке Републике потписало је Финансијски меморандум 30. септембра 2008. године.

Правни оквир сарадње између Републике Србије и Словачке Републике представља Споразум о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, потписан 3. децембра 2007. године. Конкретни услови и износ додељених средстава дефинишу се Финансијским меморандумом, који се потписује за сваку годину, а до данас је потписано пет Финансијских меморандума. По основу I Финансијског меморандума одобрена је помоћ у висини од 1.3 милиона €, по основу II Финансијског меморандума -1.6 милиона €, по основу III Финансијског меморандума -1.5 милиона € и по основу IV Финансијског меморандума – 50 милиона СКК (око 1.3 милиона €). Последњи, пети по реду (V) Финансијски меморандум за 2007. годину потписан је 6. маја 2008. године и за пројекте кандидоване у 2007. години издвојено је 64 милиона СКК (око 1.9 милиона €).
У оквиру финансијског управљања за подршку спровођења Споразума о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, Министарство финансија Владе Републике Србије и Министарство спољних послова Словачке Републике потписало је Финансијски меморандум 30. септембра 2008. године.

Правни оквир сарадње између Републике Србије и Словачке Републике представља Споразум о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, потписан 3. децембра 2007. године. Конкретни услови и износ додељених средстава дефинишу се Финансијским меморандумом, који се потписује за сваку годину, а до данас је потписано пет Финансијских меморандума. По основу I Финансијског меморандума одобрена је помоћ у висини од 1.3 милиона €, по основу II Финансијског меморандума -1.6 милиона €, по основу III Финансијског меморандума -1.5 милиона € и по основу IV Финансијског меморандума – 50 милиона СКК (око 1.3 милиона €). Последњи, пети по реду (V) Финансијски меморандум за 2007. годину потписан је 6. маја 2008. године и за пројекте кандидоване у 2007. години издвојено је 64 милиона СКК (око 1.9 милиона €).

За 2008. годину у буџету Словачке Републике за финансијску развојну помоћ намењену Републици Србији издвојено је 55 милиона СКК (око 1.8 милиона €).

У складу са „Средњорочном стратегијом званичне развојне помоћи Словачке Републике 2003-2008”, за Републику Србију као приоритетни сектори одређени су: интеграција Републике Србије у међународне организације, подршка цивилном друштву и регионални развој, као и развој малих и средњих предузећа и реконструкција инфраструктуре.