Саопштење за јавност

У циљу реализације Владиног пакета мера за стабилизацију финансијског сектора, најављеног од стране премијера Мирка Цветковића, Министарство финансија ће, у оквиру измена пореских прописа, између осталог, предложити да се приходи по основу каматe на девизну штедњу грађана ослободе плаћања пореза.

Напомињемо да се ослобођење односи на камату остварену од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, до 31. децембра 2009. године, независно од тога када је штедни улог положен.