Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – октобар 2013. године

У периоду јануар – октобар 2013. годинe остварен је дефицит буџета Републике у висини од 155,6 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 164,4 млрд с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). Приходи од почетка године су остварени у износу од 659,6 млрд, док су расходи извршени у износу од 815,2 млрд динара. Дефицит буџета Републике за месец октобар укупно износи 4,9 млрд динара.

Приходи у октобру су остварени у износу од 73,1 млрд динара. Порески приходи износили су 66,2 млрд динара, а непорески 6,7 млрд динара. Највећи приход забележен је по основу ПДВ и износи 37,6 млрд динара. С обзиром да се у октобру плаћају тромесечне обавезе по основу ПДВ, приход из овог извора је виши него у претходном месецу. По основу акциза је остварен приход од 16,5 млрд динара што је ниже него у септембру када је уплаћен и део августовских акциза. Осталe категорије пореских и непореских прихода наплаћени су у складу са очекивањима за октобар и у нивоу редовних месечних прихода из ових извора.

Расходи буџета у октобру 2013. године извршени су у износу од 78 млрд динара. На расходној страни извршење расхода за камате је знатно ниже него у септембру с обзиром да су се тада плаћале доспеле обавезе по основу еврообвезница и дуга за Париски клуб. Субвенције су више него претходног месеца углавном због већих исплаћених пољопривредних субвенција (2,8 млрд динара). Највеће ставке на расходној страни представљају исплата плата запосленима (20,7 млрд динара) и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (21,7 млрд динара – ПИО фонд, РФЗО, Национална служба за запошљавање) у оквиру којег се највећи део односи на пензије (20,7 млрд динара).

Дефицит консолидованог биланса државе у периоду јануар – октобар износи 145,8 млрд динара, док је у октобру остварен дефицит у износу од 8,1 млрд динара. Укупни резултат консолидованог сектора државе бољи је у односу на дефицит буџета Републике с обзиром на остварени суфицит на другим нивоима опште државе, посебно на нивоу општина и градова (11,9 млрд), код РФЗО (12,4 млрд) и АП Војводина (2,7 млрд).

Макроекономске и фискалне податке можете видети овде.