Саопштење са првог састанка министара финансија Југоисточне Европе

Први састанак министара Југоисточне Европе одржан је 25. марта 2002. године у Београду, на иницијативу српског Министарства финансија и економије. Теме скупа биле су промоција региона као атрактивне области за улагање, дефинисање заједничке борбе против шверца, прања новца и финансијског криминала, као и размена искустава по питању реформе пореских система.

Учесници скупа били су др Мато Црквенац, министар финансија Хрватске; мр Никола Груевски, министар финансија Македоније; мр Милен Велчев, министар финансија Бугарске; др Верољуб Дугалић, координатор Министарства финансија СРЈ; Мирослав Иванишевић, министар финансија Црне Горе; мр Луан Шахолари, заменик министра финансија Албаније, Валентин Станислав, заменик амбасадора Румуније, и као домаћин скупа, мр Божидар Ђелић, министар финансија и економије Републике Србије.

Констатовано је да је макроекономска ситуација у региону Југоисточне Европе добра, као и да је у земљама региона дошло до позитивних промена средином 90- тих година, а у Србији током прошле године.

Указано је на то да је раст БДП-а ( бруто друштвеног производа) у овом региону знатно већи него у осталим земљама Европе (износи око 5 одсто у поређењу са 1- 2 одсто у остатку Европе), као и на тенденцију смањења стопе инфлације, због чега је реално очекивати да ће она у року од 4-5 година достићи нови инфлације у земљама Европске уније.

Та стабилност се заснива на поузданим финансијским системима, и

на добрим делом приватизованим економијама.


Закључци
са првог скупа министара финансија Југоисточне Европе су :


И Биће оформљене три радне групе сачињене од представника сваке земље у
региону:

1. Радна група за сузбијање шверца и прања новца. Ова регионална мрежа ће радити на размени информација од значаја за сузбијање финансијског криминала, прикупљаће информације из царина, пореских администрација, централних банака и других служби земаља у региону ( МУП, војска) и предлагати нужне мере.

2. Радна група за отклањање препрека за инвестиције и трговину. Циљ је формирање слободне трговинске зоне до краја ове године. Ова радна група ће израдити заједничку публикацију земаља Југоситочне Европе, која ће указати на атрактивност региона за улагање.

3. Радна група за економске реформе, која ће приступити изради јединствене базе података о показатељима ефеката економских реформи у земљама Југоисточне Европе, и наставити са разменом искустава у домену пореских система у циљу њиховог унапређења и усаглашавања.

ИИ Састанци министара финансија региона одржаваће се два пута годишње, а домаћин следећег биће Министарство финансија Републике Хрватске, које ће у септембру 2002. године организовати нови скуп у Загребу.