Саопштење поводом оцене кредитног рејтинга Републике Србије од стране агенције S&P Global Ratings

Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB, уз унапређење изгледа са стабилног на позитивни, што значи да би кредитни рејтинг могао бити увећан на BB+ у наредних 12 месеци.

Агенција процењује да ће раст БДП у 2018. години износити 4,2%, што је највиша стопа раста у последњих 10 година, и да ће у периоду од 2019. до 2021. године БДП наставити да расте по просечној стопи од 3,3% и више. Раст ће бити заснован на већој приватној потрошњи која ће бити подстакнута растом запослености, зарада и стабилном приливу дознака. Услед већег поверења страних инвеститора очекује се и већи прилив директних страних инвестиција, који ће исто тако поспешити економски раст.

Позитивни изгледи за унапређење кредитног рејтинга уједно су и одраз континуираног смањења јавног дуга. Током протеклих неколико година, Влада је преокренула растућу путању јавног дуга. Само у 2017. години, јавни дуг према БДП је пао за око 10 процентних поена, а исти тренд се наставио и
током 2018. године. Фискалне реформе су довеле до стабилних јавних финансија
и
даље смањење јавног дуга очекује се
наставком спровођења започетих реформи. Један од главних циљева у наредном периоду је смањење јавног дуга испод 50% БДП.

Фискалне реформе су довеле до позитивних резултата за које се очекује да ће се наставити и у наредном периоду. Ово је великим делом и резултат stand-by аранжмана са Међународним монетарним фондом, који је успешно завршен у фебруару 2018. године.

Агенција Standard and Poor’s сматра да ће отварање нових поглавља у процесу приступања Европској унији, као и нови технички вид сарадње са ММФ помоћи у јачању раста приватног сектора и убрзању изједначавања прихода са ЕУ, уз одржавање макроекономске стабилности. Такође, уочава се и позитиван тренд у спољној трговини. Агенција процењује да ће дефицит текућег рачуна платног биланса бити у просеку на нивоу од 5% у периоду од 2019. до 2021. године, чему ће највише допринети постојећа страна улагања у произвођачке делатности, као и побољшање конкурентности у произвођачком сектору и сектору услуга.