Саопштење

Министарка финансија Диана Драгутиновић, у име Владе Републике Србије, потписала је данас са директором Сектора за зајмове за југоисточну Европу Домиником Курбеном, у име Европске инвестиционе банке (ЕИБ) два уговора: Уговор о финансирању између ЕИБ-а и ЈП Електромреже Србије (ЕМС) и финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру / Б“.

Уговором о финансирању предвиђено је да ЕИБ стави на располагање Јавном предузећу „Електромрежа Србије” кредит у износу од 24.500.000 евра за спровођење пројекта унапређења електромреже ЈП ЕМС. Укупна вредност пројекта износи 50.700.000 евра, од чега сопствена средства која ће обезбедити ЈП ЕМС за финансирање Пројекта износе 26.200.000 евра. Пројектом је предвиђена изградња или реконструкција објеката намењених снабдевању електричном енергијом.

Други је финансијски уговор “Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру /Б” у износу од 50.000.000 евра за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, у једној од следећих области:

1) путна инфрaструктура;
2) образовање;
3) државна управа;
4) очување културно-историјског наслеђа


Период трајања кредита је 20 година, укључујући период почека 5 година.