Саопштење

Скупштина Србије је 4. новембра 2008. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2008. годину, који предвиђа да укупни приходи буџета износе 650,17 милијарди, а расходи 695,95 милијарди динара, при чему ће дефицит бити повећан за приближно 4,8 милијарди динара.

Ребаланс буџета за 2008. предвиђа да се дефицит буџета повећа са 40,9 милијарди динара на 45,7 милијарди динара до краја године.

У односу на првобитни овогодишњи буџет, приходи у измењеном буџету већи су за 10,5 милијарди динара, али ће и расходи бити повећани за 15,4 милијарде.
Скупштина Србије је 4. новембра 2008. године усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2008. годину, који предвиђа да укупни приходи буџета износе 650,17 милијарди, а расходи 695,95 милијарди динара, при чему ће дефицит бити повећан за приближно 4,8 милијарди динара.

Ребаланс буџета за 2008. предвиђа да се дефицит буџета повећа са 40,9 милијарди динара на 45,7 милијарди динара до краја године.

У односу на првобитни овогодишњи буџет, приходи у измењеном буџету већи су за 10,5 милијарди динара, али ће и расходи бити повећани за 15,4 милијарде.

Од тога за повећање пензија биће издвојено 12,7 милијарди, за изградњу обилазнице око Београда и аутопут на Коридору 10 издаци су повећани на 2,3 милијарде динара, а 1,97 милијарди за инвестиције и оснивачки улог у заједничко предузеће са италијанским "Фијатом".

Највећа промена у односу на првобитни буџет је повећање субвенција у пољопривреди од седам милијарди динара.

Предвиђено је да буду обезбеђена и додатна средства за текућу буџетску резерву од 2,9 милијарди динара.

Приходи ће бити повећани и Националној служби за запошљавање, односно за исплату помоћи за незапослене.

У структури укупних расхода ребаланса дотације и трансфери чине 33,3 одсто, односно 247,5 милијарди динара, од чега за организације обавезног социјалног осигурања износе укупно 178,68 милијарди динара.

Уз ребаланс буџета усвојене су и измене финансијских планова за 2008. годину који се односе на Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање, Националну службу за запошљавање и Републички завод за здравствено осигурање.

Скупштина је усвојила и законе о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање и о отпису камата на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.