Саопштење

Поводом писања медија да ће измене и допуне Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара укључити опорезивање моторних возила према вредности уместо по кубикажи, обавештавамо јавност да је тренутно у Министарству финансија у току израда Радне верзије измена овог закона, у оквиру које ће се, између осталог, размотрити и одредити критеријуми и мерила за опорезивање порезом на употребу моторних возила као и да је још увек рано говорити о предлогу коначног решења.

Mинистарство финансија ће, свакако, као што је уобичајено, пре заузимања коначног става у вези са коначним законским решењем, анализирати и сагледати утицај таквог решења на пореске обвезникe. С тим у вези, ослањајући се на податке из досадашње праксе, водиће се рачуна да се грађани растерете сувишног трошка високих пореских оптерећења и да се обезбеди оптимално и правично опорезивање.

Након заузимања коначног става, текст измене закона биће доступан јавности ради добијања сугестија, уз напомену да ће законски предлог пре свега зависити од спроводивости таквог решења у пракси које не би требало да изазива додатне трошкове администрирања.

Свесни чињенице да велики број људи економски оптерећује плаћање пореза на старије аутомобиле са кубикажом мотора већом од 2000 кубика, Министарство финансија учиниће све да пронађе најбоље решење за све грађане. Закон ће бити усклађен са најбољом праксом како у окружењу тако и у свету.