Саопштење

У циљу очувања стабилности финансијског система земље, Министарство финансија предложиће Влади Републике Србије усвајање закључка, којим ће се омогућити пренос свих осигураних и неосигураних депозита Привредне банке Београд (ПББ), као и дела имовине ПББ-а (готовине, обавезне резерве, хартија од вредности и кредита који се уредно враћају и добро су обезбеђени) на Банку Поштанску штедионицу („БПШ“). Разлика између износа обавеза и имовине ПББ-а, који се преносе на БПШ, биће покривена високо утрживим државним обвезницама.

Ова мера је нужна јер једина обезбеђује стабилност финансијског система, и оправдана јер је најјефтинија за грађане Србије. Притом je у обзир узето и даље успешно пословање БПШ.

Спровођењем ове мере сви депоненти ПББ-а ће, од понедељка, 28. октобра, постати клијенти БПШ-а и моћи ће слободно да располажу својим новцем.