Сагласност у разликама нове државне заједнице Србије и Црне Горе

Постоји висок степен сагласности око тога како ће изгледати нова економска заједница Србије и Црне Горе, а за највише две недеље биће готов први елаборат. Србији ће ново заједништво донети уштеду од око један одсто домаћег производа, док ће се за Црну Гору повећати трошкови, јер ће морати да издвоји новац за финансирање нове државне заједнице. Прва решења која су договорена нису оптимална, али уважавају реалност, између осталог – да нова заједница неће имати јединствен монетарни систем.

Заокружени системи
Према Ђелићевој оцени, постигнут је велики напредак, а договор је уважио реалност. Он је истакао да за сада остаје решење са постојањем две монете и две централне банке у новој заједници. По томе ће заједница Србије и Црне Горе бити јединствена у свету. То није повољно решење. Уз то, нова заједница ће имати различите царинске и пореске системе.

– Неко ће рећи да је то чудо од државе, али се пре може наћи паралела са Европском унијом у разним етапама њеног развоја. Алтернатива је била или унитарна држава или разлаз. Зато је боље да хармонизујемо односе пошто и једна и друга заједница желе нормалан привредни живот и улазак у ЕУ – рекао је Ђелић.

О имовини касније
Како је министар Ђелић напоменуо, још није било речи о подели имовине на нивоу Војске Југославије и дипломатско-конзуларних представништава, али ако се на томе буде инсистирало могу се применити кључеви за раздвајање какви постоје у ММФ-у. Потпуна хармонизација међусобних економских односа требало би да се догоди у наредних пет година, процењује Ђелић, оптимистички најављујући уважавање економских реалности у обе државе.

На чињеницу да нови споразум уважава постојање два заокружена економска система указује и Мирослав Иванишевић. Он је нагласио да ће убудуће плаћања ићи преко републичких трезора, а контрола преко републичких органа. Остају специфичности, као што су различита монетарна политика, постојање две централне банке и различите царинске стопе. Непожељна је вештачка хармонизација јер би могла да има погубна дејства, нагласио је министар Иванишевић.