Рок за подношење пријава за ПДВ је 30.09.2004. године

Увођење Пореза на додату вредност представља веома значајан и обиман посао. Пореска управа обавештава грађане и пореске обвезнике да је технички и кадровски припремљена да процесуирање ове фискалне форме протекне без већих проблема.