Рок за евидентирање обвезника за ПДВ истиче 30.септембра

Пореска управа Републике Србије подсећа све пореске обвезнике који су дужни да се региструју за порез на додату вредност (ПДВ), да то учине до 30. септембра 2004. године.