Резултати примене Закона о играма на срећу

Директор Управе за игре на срећу Зоран Јаџић представио је данас резултате примене Закона о играма на срећу. Он је нагласио да су главни циљеви доношења овог закона сузбијање сиве зоне приређивања у овој области, повећање прихода од игара на срећу и укрупњавање приређивача ради лакшег надзора њиховог рада.

Јаџић је изјавио да је у току последње две године легализовано 72 правна лица која приређују посебне игре на срећу на аутоматима (14 756 аутомата), као и 35 правних лица која приређују посебне игре на срећу – клађење (1661 уплатно – исплатно место). Управа за игре на срећу је у 2006. години донела 30 решења о изрицању новчаних казни приређивачима игара на срећу у износу од 709 000 динара. Управа је такође оформила регистар свих легалних приређивача игара на срећу.

Приходи остварени од плаћених накнада за игре на срећу у периоду од 1. јануара до 31. августа 2006. године износе 2,7 милијарди динара, што представља увећање од преко 700 милиона динара у односу на исти период прошле године. Уколико се овај тренд раста настави, укупан приход буџета Србије од ових прихода за 2005. и 2006. годину износиће 110 милиона евра. Закон прописује да се 40% ових прихода буџета искористи за финансирање Црвеног крста, установа социјалне заштите, хуманитарних организација, спорта и локалне самоуправе.

Јаџић је подсетио да крајњи рок за подношење пријава за , који је објављен 1. септембра 2006. године, истиче 16. октобра, нагласивши да већ постоје конкретне понуде значајних европских приређивача игара на срећу. Планирано је да се други јавни позив овог типа објави крајем октобра ове године.