Реформе које спроводи Министарство финансија допринеле паду административних трошкова

Реформе које спроводи Министарство финансија у које спадају електронско подношење пореских пријава и смањење обима административних обавеза у области рачуноводства и ревизије, утицале су на смањење укупних административних трошкова, а самим тим и укупног административног оптерећења у 2014. години.

Захваљујући реформама у оквиру фискалне консолидације којима је значајно смањено административно оптерећење, регулаторне обавезе коштале су у 2014. привреду у Србији 3,46 одсто бруто домаћег производа, речено је на представљању студије коју је УСАИД спровео применом метода стандардних трошкова (тзв. Standard Cost Model, SCM).

Реч је о смањењу у односу на 2010. када је та цифра износила 4,2 одсто и 2012. када су те обавезе износиле 3,6 одсто. То практично значи да је, у поређењу са 2010. годином, у Србији забележен пад укупних административних трошкова од 15 одсто.

Административни трошкови опали су у укупном износу са 1,25 милијарди евра 2010. на 1,14 милијарди у 2014. години.

У поређењу са 2010. годином, у Србији је забележен пад укупних административних трошкова од 15 одсто. Циљ Владе Србије је смањење ових трошкова за 25 одсто.

Спровођење процедура попут оних везаних за радне књижице, подношење пореских пријава Пореској управи електронским путем и увођење електронских здравствених књижица, омогућиће у наредном периоду привредницима у Србији да остваре значајне додатне уштеде, закључак је студије УСАИД-а. Ово је иначе трећа студија коју је спровео УСАИД-ов Пројекат за боље услове пословања.