Реализовани стамбени кредити у вредности преко 58 милиона евра

Директор Националне корпорације за осигурање стамбених кредита Александар Јовић изјавио је да стамбени кредити представљају најинтересантнији сегмент банкарског пословања, истакавши да су се за годину дана пословања Националне корпорације услови стамбеног кредитирања знатно побољшали. „Данас стамбени кредит представља реално решење за проблем становања“, додао је он.

Уговоре са НКОСК потписало је 14 банака, од чега 9 банака учествује у Владином програму субвенција, док је укупна сума кредита преко 58 милиона евра, односно око 2 100 кредита. Највише кредита одобрено је у Војводини (45%) и у Београду (40%).

Према Јовићевим речима, главни разлог овог наглог развоја су побољшани услови стамбеног кредитирања, у које спада рок отплате до 30 година и рекордно ниска номинална каматна стопа (испод 4% годишње код субвенционосаних, односно 5,5% код несубвенционисаних, док је код кредита индексираних у швајцарски франак номинална камата 4,35%).

Национална корпорација је омогућила да се у кредитирану суму укључе сви зависни трошкови, у које спадају административни трошкови банке уколико нису виши од 0,5% (неке банке су ове трошкове свеле на 0%), трошак пореза на пренос апсолутних права и трошкови осигурања кредита код НКОСК.

Закон о хипотеци који је усвојен у децембру 2005. године је први јединствени акт којим се регулише хипотека. Он предвиђа да се хипотека може успоставити над објектом у изградњи, тј. над завршеним објектом за који постоји издата грађевинска дозвола и који испуњава услове да буде укњижен као објекат у изградњи.

Постоје три категорије објеката у изградњи:
1. 100% завршени објекти који се могу укњижити као објекти у изградњи (омогућава куповину станова у неукњиженим објектима који су стари и по неколико година уколико постоји грађевинска дозвола и континуитет у правном промету – уговори о купопродаји)
2. објекти у изградњи које финансира пословна банка код које се узима стамбени кредит
3. објекти у изградњи које финансира самостални инвеститор – ова категорија објеката неће моћи да буде предмет купопродаје путем кредитирања услед неусклађености Закона о хипотеци и Закона о планирању и изградњи и немогућности трансфера дозволе

Јовић је нагласио да у источноевропским земљама учешће укупног износа стамбених кредита у односу на бруто домаћи производ износи 5 -10%, док у Србији износи око 1%, и изразио очекивање да се у наредне три године достигне цифра од 5%, што значи раст од око 300 милиона евра годишње.