Први повраћај ПДВ-а

Министарство финансија извршило је данас први повраћај ПДВ-а у износу од 395 милиона динара. Реч је о претежним извозницима, јер је опредељење Министарства финансија и Владе Србије да таква предузећа имају приоритет у повраћају ПДВ-а и да се и на тај начин подстиче извоз.