Прва конститутивна Скупштина Коморе овлашћених ревизора

Припремна комисија за израду статута и других општих аката, припрему за избор органа, као и за обављање других послова неопходних за почетак рада