Прва аукција државних петнаестогодишњих обвезница

У понедељак, 14. фебруара биће одржана аукција петнаестогодишњих купонских обвезница, са каматном стопом од 5,85% и полугодишњом исплатом. Укупна вредност обвезница је 200 милиона евра, а прикупљена средства биће коришћена за финансирање буџетског дефицита и рефинансирањe обавеза које доспевају ове године.

Номинална вредност једне обвезнице износи 1.000 евра и по тој цени ће се вршити продаја на аукцији. Иако су цена и купонска стопа унапред фиксиране, учесници ће уносити тражену количину према важећим правилима. Аукција ће се одвијати по уобичајеном временском плану. У фази предотварања важи ограничење обима емисије коју може да купи један инвеститор од 30%. Уколико укупан обима свих налога буде већи од обима емисије важиће приоритет тражене количине налога. Ако два или више налога имају исту тражену количину примењује се временски критеријум, уз приоритет раније унетог налога. У фази аукције на затварању, уколико укупан обим налога буде већи од преостале количине, расподела се врши према пропорционалном систему. Ово су уобичајена правила која важе на свим аукцијама Управе за јавни дуг и која су наведена у уредбама Владе Републике Србије које регулишу примарну продају државних хартија од вредности.

Уколико целокупна емисија записа не буде продата у једном дану, аукција ће бити поновљена. Аукција је отворена за све регистроване учеснике на српском финансијском тржишту који су и до сада учествовали на аукцијама.

Биће то прва емисија државних 15- годишњих обвезница.