Програм интегрисане подршке иновацијама МСП расписао Јавни позив

Програм интегрисане подршке иновацијама (IISP), који финансира Европска унија, a који се реализује у сарадњи са Министарством финансија и привреде, Националном агенцијом за регионални развој и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, расписао је Јавни позив за обуку и тренинг малих и средњих предузећа у оквиру Програма за унапређење инвестиционе спремности.

Циљ
програма је да помогне предузећима, а нарочито иновативним предузећима са високим потенцијалом раста, да привуку инвестициони капитал и разумеју захтеве и потребе инвеститора.

У оквиру Програма за унапређење инвестиционе спремности IISP биће организоване бесплатне дводневне тренинг радионице 100 малих и средњих предузећа у четири регионална центра у Србији: Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш.

Током радионица малим и средеим предузецима биће пружена обука и саветодавна подршка, обезбеђен менторинг и техничка подршка како би предузећа у Србији унапредила сегменте пословања од којих зависи њихова инвестициона спремност (препознавање потенцијалне прилике за улагање и имплементација правог пословног модела; разумевање очекивања потенцијалних инвеститора; предстаљање свог пословања на начин који би омогућио успешно привлачење инвестиција) у циљу што успешнијег склапања инвестиционих аранжмана.