Привремено финансирање за период јануар–март 2004. године

Како Народна скупштина Републике Србије није усвојила буџет за 2004. годину, предвиђено је привремено финансирање, регулисано Законом о буџетском систему.
Овај закон прописује да максимум новца који може да буде потрошен у оваквом случају јесте једна четвртина износа укупних прихода предвиђених за исти квартал протекле фискалне године.

Министар Ђелић је нагласио да порески систем показује солидност и у овом времену превирања. Такође наглашава да нема ризика, већ да се налазимо у ситуацији да бисмо могли да потрошимо и више новца него што је то сада случај.

Не очекује се пад прихода, а тренутно приходи су већи од очекиваних за овај период.
С обзиром да буџет није усвојен сума новца предвиђена за први квартал 2004. године биће мања за 20%.
У вези са привременим финансирањем Влада је установила принцип да су приоритети: плате које се исплаћују из буџета, здравство, просвета, правосудје, војна лица и полиција.