Привремено финансирање продужено у циљу обезбеђивања континуитета финансирања надлежности Републике

Координатор Министарства финансија Владе Републике Србије Милан Париводић изјавио је данас да је у циљу несметаног функционисања и остваривања надлежности Републике Србије Влада данас донела . На конференцији за новинаре, одржаној након седнице Владе, министар је подсетио на то да Скупштина Србије није усвојила Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, који јој је Влада благовремено упутила у новембру 2006. године.

Министар је указао на то да је Влада због тога, према Закону о буџетском систему, донела Уредбу о привременом финансирању за период јануар–март, чији рок истиче 31. марта. У циљу обезбеђивања континуитета финансирања надлежности Републике, Влада је данас донела уредбу којом ће се привремено финансирање обављати и у наредном кварталу, односно до 30. јуна, рекао је Париводић, уз напомену да, према мишљењу Републичког секретаријата за законодавство, постоји правни основ за доношење тог документа.

Овом уредбом предвиђена су укупна средства у износу од 260,6 милијарди динара, издаци од 239,7 милијарди динара и суфицит од 20,9 милијарди динара, додао је министар Париводић. Он је нагласио да је ова уредба фискално рестриктивна и у оквирима законских ограничења, и прецизирао да су средства за овај период од шест месеци по обиму једнака половини средстава усвојених ребалансом буџета за 2006. годину.

Париводић је истакао да ће буџетски суфицит бити коришћен за отплату јавног дуга од 18,8 милијарди динара и набавку домаће финансијске имовине у износу од приближно две милијарде динара. Истовремено, министар је напоменуо да средства за реализацију Националног инвестиционог плана износе укупно 24,4 милијарде динара и биће финансирана из нераспоређеног вишка примања из ранијих година.

Трансферна средства за аутономну покрајину Војводина износе 9,2 милијарди динара, од чега ће 8,9 милијарди бити издвојено за расходе за запослене у образовању, објаснио је он. Париводић је прецизирао да је основица за обрачун плата државних службеника и намештеника од плате за април 2007. године утврђена у нето износу од 14.242 динара са порезима и доприносима.

У претходна три месеца у буџету је остварена уштеда од 13 милијарди динара, а у односу на предложени закон о буџету до краја 2006. године та уштеда износи приближно 31 милијарду динара, навео је министар и додао да ће највероватније сутра Уредба о привременом финансирању бити објављена у ”Службеном гласнику Републике Србије”, као и да ће дан након објављивања ступити на снагу. Такође, Париводић је упутио апел да се што пре конституишу сви органи парламента како би могло да се приступи измени Закона о буџетском систему.