Привредници што пре да отворе рачун у банци

Министар финансија и економије Божидар Ђелић апеловао је данас на све привреднике да обавезно до краја године отворе рачун у некој од банака, пошто у противном, због преласка платног промета из Завода за обрачун и плаћања у банке, неће више моћи да обављају свој посао.

Према Ђелићевим информацијама из Народне банке Југославије, само је 10 до 20 одсто предузећа отворило рачун у пословној банци, а од 6. јануара фирме без рачуна неће моћи да исплате зараде, нити да наплате своје послове. „Прелазни период неће бити лак и на свима је велика одговорност да прелазак платног промета у пословне банке прође без већих тешкоћа“, рекао је Ђелић.

„Потребно је да привредници у јануару на време уплате све порезе и доприносе, у супротном ће бити строго кажњени, уз могућност затворске казне. Банке ће морати тај новац одмах да проследе на рачуне, да се не би десило да се само део јавних прихода слије на рачуне“, објаснио је министар.

Око хиљаду порезника биће на терену и помагаће у примени нових прописа, а пореска управа ће у прва три месеца бити отворена до касно увече за сва питања“, објаснио је министар.

Он је рекао да сви морају озбиљно да схвате ове промене, а да ће тиме наша држава заиста прећи на тржишну економију. Такође, правна и физичка лица која исплаћују зараде, када отворе рачун у банци добиће јединствени порески идентификациони број (ПИБ), ради формирања јединственог регистра исплатиоца зарада. ПИБ је јединствено нумеричко обележје пореског обвезника и служи за идентификацију пореског обвезника у пореским пословима.

Посланици Скупштине Србије усвојили су 26. новембра измене и допуне сета пореских закона – Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и порезима на промет, доходак грађана, добит предузећа, имовину и држање и ношење добара.

Закон о пореском поступку и пореској администрацији уређује поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, права и обавезе пореских дужника, кривична дела и прекршаје у тој области, а има за циљ да се сви послови везани за порезе обједине под окриљем једног државног органа – пореске управе, пошто од 1. јануара 2003. године Завод за обрачун и плаћање престаје са радом, а платни промет се преноси у пословне банке.