Прилагођавање новим фискалним обрачунима ПДВ-а

Министарство финансија и привреде обавештава пореске обвезнике да ће, сходно изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, које треба да ступе на снагу од 1. октобра 2012. године, општа стопа пореза на додату вредност за опорезиви промет добара и услуга бити повећана са 18 на 20 одсто.

Порески обвезници свој пословни систем треба да прилагоде новим фискалним обрачунима ПДВ-а. Сви који су у систему ПДВ-а, позивају се да се припреме за примену нове пореске стопе.

Подсећамо, посебна стопа ПДВ-а није се мењала и износи 8 одсто. Цензус за обавезан улазак у ПДВ систем, подиже се са садашњих 4 на 8 милиона динара, што ће бројним малим предузетницима омогућити да бирају између ПДВ система или паушалног опорезивања.

У Србији укупно има 110.420 пореских обвезника који су у систему ПДВ-а.