Приходи буџета у јулу на рекордном нивоу у овој години

У јулу су остварени највећи приходи буџета и најнижи дефицит од почетка ове године. Мере које су спровели Mинистарство финансија и Пореска управа дале су позитивне резултате, а стање у државном буџету у последња два месеца је у потпуности стабилизовано. У јулу су остварени рекордни приходи у износу од 80,4 милијарди динара, што је чак за око 10 милијарди динара више од претходног максимума оствареног у првој половини ове године. То је допринело да буџетски дефицит у јулу буде на најнижем нивоу од почетка ове године и износи свега 2,8 милијарди динара.

Дефицит консолидованог државног буџета у првој половини ове године је за 28% нижи него у истом периоду прошле године. У последња два месеца значајно је поправљена наплата пореза на добит предузећа и акциза, а од пореза на додату вредност у јулу је наплаћено рекордних 40,8 милијарди динара.

Пореска управа ће наставити са спровођењем чврсте финансијске дисциплине, која подразумева нулту толеранцију на избегавање плаћања пореза. Уколико се овакав тренд наплате пореза настави, приходи буџета до краја године ће бити већи од оних који су планирани у ребалансу, што би омогућило да се дефицит републичког буџета смањи на 4,4% БДП-а, што је значајно нижи ниво у односу на прошлу годину (5.7% БДП-а).