Преко 1000 пријава за пореска кривична дела

Директор Пореске управе, Владимир Илић, најавио је наставак реформи Пореске управе током следеће године у правцу модернизације, стратешког јачања, поједностављења пореских обавеза, даље децентрализације Пореске управе, увођења синтетичког пореза и нових пореских олакшица.

Илић је посебно истакао значај децентрализације администрације, односно формирање локалних пореских администрација у свакој општини, које ће бити задужене за наплаћивање прихода локалног буџета. „Ово ће за резултат имати ефикаснију администрацију, пре свега на нивоу републике“, додао је Илић и изразио очекивање да ће ове реформе ступити на снагу до 1. јануара 2007. године.

Отпочеле су и активности на увођењу синтетичког пореза, који има за циљ правичније опорезивање које ће бити сразмерно са приходима, као и унакрсну процену имовине и прихода.

Илић је изнео резултате рада Пореске управе за првих 9 месеци текуће године. У овом периоду 756 инспектора извршило је око 90 000 контрола, што је резултирало са 12 000 прекршајних, 61 кривичном пријавом и доношењем око 50 000 управних аката. Највећи део ових контрола односио се на ГПРС, контролу фискалних каса, игара на срећу, као и доприноса. Прликом контролисања ПДВ-а пронадјено је 32%, а при контроли фискалних каса регистровано је 15% неправилности, што је последица уходавања, будући да је неправилности све мање.

По најновијим подацима постоји 97 700 обвезника који су прикључени на централни сервер пореске управе преко ГПРС-а. „На основу софтверске обраде података издато је 157 налога за контролу“, рекао је Илић објаснивши да се ради о неслагањима која се не могу утврдити на терену, као на пример контрола обвезника који су премашили промет од 2 милиона динара а нису у систему ПДВ-а, неадекватно коришћење пореских стопа при наплати преко фискалне касе и слично.

У периоду од јануара до октобра 2005. године Пореска полиција је поднела 1 105 кривичних пријава за пореска кривична дела избегавања плаћања пореза, неоснованих исказа износа за повраћај пореза, фалсификованих докумената од значаја за опорезивање и слично. Илић је истакао да су по први пут у скоријој историји донете 3 безусловне пресуде којима су извршиоци осуђени на казну затвора.

Илић је навео пореске олакшице које су уведене у току 2004. и 2005. године, истакавши да многи грађани нису упознати са погодностима на које имају право. Међу ове олакшице спадају: ослобађање од плаћања акциза за производе намењене дипломатским представништвима, слободне царинске зоне, нафтне деривате за потребе индустрије, затим од пореза на доходак грађана за отпремнине и једнократне надокнаде за предузећа у реструктурирању, као и за запошљавање нових радника у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године, пореза на капитални добитак за хартије од вредности, пренос права и удела при наслеђивању.