Преглед из Регистра запослених

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 05/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 05/2015 године на дан: 15.07.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 05/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 05/2015 године на дан: 15.07.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 04/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 04/2015 године на дан: 15.06.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 04/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 04/2015 године на дан: 15.06.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 03/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 03/2015 године на дан: 15.05.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 03/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 03/2015 године на дан: 15.05.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 02/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 02/2015 године на дан: 15.04.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 02/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 02/2015 године на дан: 15.04.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 01/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 01/2015 године на дан: 16.03.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 01/2015 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 01/2015 године на дан: 16.03.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 12/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 12/2014 године на дан: 13.02.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 12/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 12/2014 године на дан: 13.02.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 11/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 11/2014 године на дан: 15.01.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 11/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 11/2014 године на дан: 15.01.2015.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 10/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 10/2014 године на дан: 17.12.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 10/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 10/2014 године на дан: 17.12.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 09/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 09/2014 године на дан: 14.11.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 09/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 09/2014 године на дан: 14.11.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 08/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 08/2014 године на дан: 16.10.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 08/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 08/2014 године на дан: 16.10.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 07/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 07/2014 године на дан: 16.09.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 07/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 07/2014 године на дан: 16.09.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 06/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 06/2014 године на дан: 18.08.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 06/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 06/2014 године на дан: 18.08.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 05/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 05/2014 године на дан: 15.07.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 05/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 05/2014 године на дан: 15.07.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 04/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 04/2014 године на дан: 16.06.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 04/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 04/2014 године на дан: 16.06.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 03/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 03/2014 године на дан: 15.05.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 03/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 03/2014 године на дан: 15.05.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 02/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 02/2014 године на дан: 15.04.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 02/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 02/2014 године на дан: 15.04.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 01/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 01/2014 године на дан: 17.03.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 01/2014 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 01/2014 године на дан: 17.03.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 12/2013 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 12/2013 године на дан: 19.02.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 12/2013 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 12/2013 године на дан: 19.02.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 11/2013 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање за кориснике обухваћене Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији за месец 11/2013 године на дан: 15.01.2014.

pdf

Преглед броја запослених и ангажованих лица за месец 11/2013 године и података о износу исплаћеном за њихове плате, додатке и накнаде у органима локалне самоуправе сходно Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији за месец 11/2013 године на дан: 15.01.2014.