Представници Министарства на конференцији о борби против превара са средствима ЕУ

Представници Министарства финансија учествовали су на Годишњој конференцији посвећеној координацији у области борбе против превара у поступању са средствима Европске уније (AFCOS Seminar 2016).

Конференција је одржана у Тирани од 1. до 3. јуна, 2016. године у организацији Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ).

На позив директорке Директората за политике у ОЛАФ-у, Маргарете Хофман, државни секретар у Министарству финансија, Милован Филимоновић,
излагао је на тему институционализације координационе функције у области борбе против превара у Републици Србији и сарадње са ОЛАФ-ом.

Филимоновић је рекао да суштинско разумевање захтева ЕУ као и анализа постојећег законодавног и административног оквира и капацитета, у циљу интеграције тих захтева у
постојеће функције националне администрације, обезбеђује, не само одрживост нових функција већ и унапређење постојећих, уз максималну искоришћеност капацитета.

На тај начин се испуњење функција ставља у директну службу јачања јавне управе без повећања укупних трошкова администрације у процесу европских интеграција и дуплирања функција а то је од посебног значаја у процесу рационалнизације државне управе и смањења укупних расхода.

Уврштавање фондова ЕУ као и осталих екстерних извора финансирања под јавне приходе којима се финансирају уставне надлежности је најефикаснији начин обезбеђивања одговарајуће законске а нарочито кривично-правне заштите средстава ЕУ, рекао је Филимоновић у свом излагању и додао да се истовремено стварају нужни предуслови за ефикасну координацију свих јавних средстава које држава има на располагању а то је кључно за ефективно коришћење истих у реализацији развојних приоритета и циљева и спречавање дуплог или вишеструког финансирања развојних пројеката.

Он је закључио да се, укључивањем свих релеватних институција (које у складу са својим законским надлежностима имају директну или индиректну улогу у спречавању или поступању у случајевима злоупотребе јавних средстава укључујући средства ЕУ) у Мрежу за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ обезбеђује ефикасан механизам координације који омогућава правовремено поступање и санкционисање злоупотреба истих и ефикасна заштита финансијских интереса ЕУ и Републике Србије, чиме се уједно јача и владавина права.

Хофман је похвалила досадашње напоре Републике Србије у овој области и констатовала да земље које су обухваћене Стратегијом проширења ЕУ као и Суседском политиком, могу много да науче из праксе Србије, која је захтеве у области заштите финансијских интереса ЕУ успешно интегрисала у свој система јавне управе и тиме не само испунила захтеве из преговарачког поглавља 32 – финансијска контрола већ и ојачала капацитете на националном нивоу за заштиту јавних средстава јер средства ЕУ заправо јесу јавна средства земаља корисница.