Представљени резултати српске владе представницима ЕУ

Министар финансија Млађан Динкић представио је дипломатским представницима земаља чланица ЕУ и развијених земаља, достигнућа Владе Србије у 2004. години и економску политику за 2005. годину.