Представљени резултати рада Министарства финансија

Министар финансија Мирко Цветковић представио је данас резултате рада Министарства у 2007. години. Он је изјавио да су резултати остварења буџета за 2007. годину знатно повољнији од планираних. “Планиран је дефицит у буџету од 13 – 14 милијарди динара, а уместо тога имаћемо суфицит од 10 до 15 милијарди”, додао је он. Министар је изјавио да је врло задовољан оваквим резултатима и истакао значај сарадње са ресорним министарствима која су рационално користила средства која су им додељена за ову годину. Све обавезе су редовно сервисиране а отплаћено је и 630 милиона евра дуга, при чему је јавни дуг опао у износу од 386 милиона евра. Исплаћено је 240 милиона евра на име старе девизне штедње и око 140 милиона евра по основу отплате старог дуга.

Министар финансија Мирко Цветковић представио је данас резултате рада Министарства у 2007. години. Он је изјавио да су резултати остварења буџета за 2007. годину знатно повољнији од планираних. “Планиран је дефицит у буџету од 13 – 14 милијарди динара, а уместо тога имаћемо суфицит од 10 до 15 милијарди”, додао је он. Министар је изјавио да је врло задовољан оваквим резултатима и истакао значај сарадње са ресорним министарствима која су рационално користила средства која су им додељена за ову годину. Све обавезе су редовно сервисиране а отплаћено је и 630 милиона евра дуга, при чему је јавни дуг опао у износу од 386 милиона евра. Исплаћено је 240 милиона евра на име старе девизне штедње и око 140 милиона евра по основу отплате старог дуга.

У 2007. години уведене су пореске реформе: порез на пренос апсолутних права на некретнине смањен је са 5% на 2,5%, купци првог стана ослобођени су плаћања ПДВ-а, смањен је ПДВ на рачунаре и рачунарску опрему и уведена је акциза на течни нафтни гас за моторна возила.Ове године је забележен врло висок раст бруто домаћег производа, који је на нивоу од око 7,5%, нагласио је министар. Инфлација ће износити око 10%, за 3,5% више од планиране, што је углавном резултат раста цена нафте и пољопривредних производа.

Државни секретар Јанко Гузијан изјавио је да се у 2008 очекује снажан раст економије и ниво бруто домаћег производа од скоро 50 милијарди долара. Он је истакао да су цене пољопривредних производа порасле за преко 24%, што је значајно утицало на инфлацију. Штедња је достигла 5 милијарди евра, док је спољни дуг порастао за 3 милијарде долара, што је последица задуживања приватног сектора. Гузијан је за следећу годину најавио израду Закона о буџетском систему који би требало да регулише контролу јавних финансија, као и Закона о државној помоћи, који регулише институционализовано финансирање државних предузећа.

Државни секретар Слободан Илић нагласио је да су основне одлике рада Министарства у претходном периоду транспарентност, спремност на сарадњу и непосредна сарадња са представницима финансијских институција у земљи, међународним институцијама и донаторима. У сарадњи са 17 осигуравајућих друштава и НБС донет је Закон о изменама и допунама закона о осигурању, који је омогућио стварање услова за даљи развој тржишта услуга осигурања и успешну приватизацију ДДОР Нови Сад. Завршен је Нацрт закона о тржишту хартија од вредности. Илић је најавио реформе на тржишту капитала, при чему су значајни Закон о секјуритизацији и Закон о обавезном осигурању у ауто – саобраћају. Закон о јавним набавкама би требало да се нађе пред парламентом у јануару 2008.

Државни секретар Миодраг Ђидић нагласио је значај појачане контроле Пореске управе, подсетивши да је у јуну откривена велика трансакција прања новца од 100 милиона динара. Укупна утаја пореза која је откривена у току 2007. године износи 17 милијарди динара, од чега трећина отпада на ПДВ. Поднето је око 1500 кривичних пријава за утају пореза. Ђидић је истакао значај сарадње свих државних органа за спречавање пореских прекршаја, поготово између Пореске управе и локалних самоуправа. Наплата царина је за 20% већа у односу на претходну годину, додао је он.