Представљене измене пореских и царинских прописа

Помоћници министра за царински систем и политику Весна Хрељац-Ивановић и за фискални систем Наташа Ковачевић представили су данас , Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и Закона о царинској тарифи. Ови закони упућени су Скупштини Србије на разматрање.

Основни разлог за измену Закона о пореском поступку и пореској администрацији је стварање услова за фискалну децентрализацију, изјавила је Наташа Ковачевић додавши да се овим изменама врши усклађивање са одредбама Кривичног закона и Закона о прекршајима. Измене и допуне Закона о порезу на добит предузећа омогућиће хармонизацију овог закона са прописима који су усвојени од његове последње измене, у које спада Закон о привредним друштвима, Закон о банкама, Закон о рачуноводству и ревизији и Закон о тржишту хартија од вредности.

Усвајањем измена пакета пореских прописа створени су услови за преношење овлашћења са централног на локални ниво власти, даље растерећење привреде, као и смањење стопе пореза на зараде са 14% на 12%. Проширена је и листа пореских ослобођења за кориснике слободних зона.

Помоћник министра за царински систем и политику Весна Хрељац-Ивановић изјавила је да су основни разлози за измене Закона о царинској тарифи потреба за усаглашавањем идентификационих шифара производа са комбинованом номенклатуром Европске Уније, давање правног статуса обавештењу о сврставању робе, као и увођење царинских стопа на основне деривате нафте.

Весна Хрељац-Ивановић подсетила је да су основни деривати нафте од 2001. године на режиму забране увоза, што је мера која дугорочно не доноси напредак ни нафтној индустрији ни потрошачима. Она је нагласила да наша нафтна индустрија тренутно није у стању да пређе на систем слободне трговине. Режим забране увоза биће замењен царинском заштитом у износу од 30% и 18%. Према речима помоћника министра ова мера није трајног карактера, већ јој је циљ да у току следеће три године постепено уведе либерализацију тржишта и смањење стопа царине.