Представљена два кључна системска закона

Министар финансија Млађан Динкић представио је данас, на конференцији за новинаре, .

„Оба Закона су кључни системски закони којима се заокружује „, истакао је министар Динкић.

Најзначајнија измена која се предлаже Законом о порезу на добит предузећа јесте снижење пореске стопе са 14% на 10%. „Снижењем пореске стопе на добит омогућићемо привлачење страног капитала у Србију, с обзиром да је ово најнижа стопа пореза на добит у односу на земље у региону и земље чланице ЕУ“, објаснио је министар Динкић.

Поред тога, укида се и порез по одбитку (20%) на дивиденде и уделе у добити које резидент оствари од другог резидента Републике.

Представљајући Нацрт Закона о порезу на додату вредност, министар Динкић је истакао да је то порез на потрошњу којим се замењује постојећи порез на промет производа и услуга.

„Овим Законом биће прописане две пореске стопе: општа у износу од 18% и посебна од
8%, чиме Србија постаје једна од земаља са најнижим пореским стопама у Европи „, рекао је Динкић.

Он је објаснио да је разлика између ПДВ-а и пореза на промет у томе што се код ПДВ-а плаћа порез у свакој фази производно-прометног циклуса и то само на онај део вредности производа и услуга који је додат у тој фази. Кључно у овом закону јесте то што постоји повраћај ПДВ-а, односно обвезник има право на повраћај разлике пореза ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе. Рок за повраћај је 45 дана по истеку рока за предају пореске пријаве. У складу са искуствима у другим земљама, право на рефакцију ПДВ-а имају страни обвезници, хуманитарне организације, страни донатори и страни држављани.

Обвезници ПДВ-а су сва правна лица која за годину дана остваре укупан промет већи од два милиона динара, односно, како је рекао Динкић, сви они који данас нису паушалци. Они који имају промет мањи од два милиона имају право да сами затраже да буду обвезници ПДВ-а, јер они који то нису губе значајне привилегије, с обзиром на то да немају право на повраћај пореза.

С обзиром на то да овај закон, уколико га усвоји парламент, треба да почне да се примењује 1. јануара 2005. године, привредници, али и пореска управа имаће довољно времена да се припреме, како би цео систем добро функционисао.

Министар финасија рекао је и да су јуче почели преговори са мисијом Светске банке у Београду о закључивању новог трогодишњег аранжмана за Србију који је вредан 550 милиона долара. Преговори ће трајати до четвртка, а закључивање аранжмана очекује се до краја ове године.

Министар Динкић нагласио је и да исплата старе девизне штедње у 2004. години, почиње 31. маја у износу од 530 евра, по штедиши. „Укупна обавеза Републике Србије је 4,2 милијарде евра, од чега је, до сада, исплаћено 542 милиона евра“, рекао је Динкић.

Исплата штедиша Југобанке Југбанке АД Косовска Митровица почела је 26. априла 2004. године и врши се преко Националне штедионице банке.