Представљен пројекат за повећање приступа квалитетном предшколском образовању

Пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ представљен је данас у Београду, а његов циљ је повећање приступа квалитетном предшколском васпитању и образовању за свако дете, посебно за децу из социјално угрожених средина.

Пројекат, вредан 47 милиона евра, урађен је под руководством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој. Циљ је да се повећају капацитети предшколских установа кроз изградњу, пренамену или адаптацију јавних зграда и на тај начин отвори 17.000 додатних места у предшколским установама.

Пројекат ће допринети и унапређењу професионалних капацитета васпитача и обухватати мере које ће повећати обухват деце из најосетљивијих група кроз грантове за најмање 30 општина. Министар финансија Душан Вујовић објаснио је да ће пројекат допринети и развоју квалитетних васпитача, посвећених деци. “Предшколски систем треба да превазиђе јаз настао урушавањем класичне шире породице. Ми ствари мењамо од почетка. Верујем да ће нам се у будућности у овом пројекту придружити и многи други инвеститори”, рекао је Вујовић.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је да предшколско васпитање и образовање у Србији има добру и квалитетну праксу и велики стручни потенцијал. “Можемо бити поносни што интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује подршку целовитом развоју и добробити деце, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту и подршку васпитној функцији породице. Унапређење предшколског образовања је у фокусу целе Владе и само заједничким посвећеним радом можемо допринети развоју система предшколског васпитања у Србији”, рекао је Шарчевић.