Представљен Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама ће омогућити повлашћени статус домаћим понуђачима и повећати конкуренцију, успоставити ефикаснију контролу јавних набавки, смањити нерегуларности и трошкове поступка и поједноставити процедуру набавки.

Најбитнија новина која је унета у предлог јесте одредба која домаћим понуђачима даје 20 одсто ценовне, односно бодовне предности у односу на стране, што у пракси значи да ће домаћи понуђачи у поступку јавних набавки у старту имати 20 поена, а страни нула. Земље које су већ прошле транзицију такође су уводиле повластице за домаће понуђаче, рекао је министар Ђелић. Ипак, у поступку даљег приближавања наше земље Европској унији, услови за наступ домаћих и страних понуђача поново ће бити изједначени.

Министар је навео да ће предложеним изменама бити успостављена и ефикаснија контрола поступка јавних набавки, формирањем базе података у Управи за јавне набавке. Тако ће Управа моћи да прати да ли у неким набавкама има нелогичности, као што су куповина по већој цени или куповина од неког добављача од кога нико други не купује, и додао да ће на тај начин истовремено бити обезбеђена заштита и јавног интереса и понуђача.

Заштиту права обезбеђиваће Комисија за заштиту права понуђача, која ће бити формирана при Управи за јавне набавке. Захтев за заштиту права, моћи ће да поднесу понуђачи, Управа за јавне набавке и Републички јавни правобранилац. Уколико Предлог закона буде усвојен на наредном заседању парламента, ова комисија требало би да буде формирана већ у новембру и биће јој дата велика овлашћења. Од ње се очекује да буде ажурна и да доноси одлуке на поднете захтеве у року од 15 дана, а у изузетним случајевима најкасније у року од 25 дана. Чланове Комисије именоваће Влада Србије, на период од четири године.

Предложеним изменама смањују се и трошкови објављивања огласа, набавке до три милиона динара биће објављиване само у „Службеном гласнику“, док ће документација понуђача важити шест месеци.

Ђелић је рекао да ће измене довести и до поједностављења процедуре и најавио да ће хитне набавке моћи да се реализују одмах, без претходног мишљења Управе за јавне набавке, при чему ће сваки орган одговарати пред буџетском инспекцијом.

Министар финансија подсетио је на то да је Србија у јулу прошле године, када је усвојен Закон о јавним набавкама, била међу малобројним земљама у транзицији које су тако брзо донеле тај закон, који је у 90 одсто решења усаглашен са регулативама Европске уније.