Представљен нови Меморандум

Министар финансија Божидар Ђелић представио је јуче, Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за период од 2004. до 2006. године. Меморандум је усвојен на седници Владе Републике Србије, 15. маја 2003. године. Министар Ђелић је објаснио да ће упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину бити донето и достављено буџетским корисницима, организацијама обавезног социјалног осигурања и локалним самоуправама 1. јуна. И надлежни из Пореске управе дефинисали су нове могућности за одлагање пореског дуга и пореза на имовину.

Министар Ђелић рекао је новинарима да је у
Србији постигнута макроекономска стабилност. Он је истакао да је у периоду од 2000. до 2002. године бруто друштвени производ
реално порастао за 5 одсто, а доходак по глави становника повећен са хиљаду на више од 1800 долара и да се у току ове године очекује његов даљи раст.
Такође је изјавио да су репрограмирани и смањени спољни дугови, убрзан програм приватизације, да је извршена свеобухватна либерализација домаће и спољне политике, реструктуиране банке,
реформисани тржиште рада и социјални сектор.
Јанко Гузијан, помоћник министра за макроекономске и фискалне анализе, поновио је да је у овој години планирана инфлација између девет и једанаест
процената, која би, у наредне три године, требало да буде смањена на пет одсто, што је један од услова за придруживање ЕУ.