Предлог ребаланса буџета у Скупштини Србије до краја октобра

Министар финансија Млађан Динкић најавио је данас да ће до краја октобра парламенту бити упућен предлог ребаланса буџета Србије за ову годину, којим је предвиђено смањење расхода за око 26 милијарди динара.

Динкић је на седници Одбора за финансије Скупштине Србије, који је прихватио информацију о оствареним приходима и расходима у буџету за првих осам месеци ове године, оценио да ће планирани буџетски приходи до краја године бити у потпуности остварени, при чему укупни буџетски дефицит неће прећи 30 милијарди динара. Он је навео да ће друштвени бруто производ забележити раст од око осам или више процената.

Укупни приходи буџета за осам месеци ове године износили су 207, расходи 225, док је дефицит 17,6 милијарди динара и нижи је у односу на исти период прошле године, када је износио 25 милијарди динара.

Министар је рекао да је остварен раст буџетских прихода од 21 одсто за осам месеци у односу на исти период прошле године, док су расходи од 1. јула почели да опадају захваљујући увођењу политике штедње.

Расходи су морали да буду ревидирани јер се од 1. јула буџет пуни искључиво из домаћих извора, пре свега пореза, а тек одскоро и од приватизације, нагласио је Динкић.

Он је навео да је за финансирање државне заједнице, пре свега Војске СЦГ, издвојено око 17,5 одсто, за плате у државним органима и јавним службама 16,5 одсто, од чега је највише средстава отишло за плате у образовању и МУП-у.

Динкић је рекао да ће субвенције до краја године достићи 6,5 милијарди динара и најавио њихово даље смањивање, уз реструктурирање и приватизацију предузећа, као и трајно решавање начина финансирања националне телевизије.

Он је прецизирао да је на буџетске приходе утицао пре свега пораст друштвеног производа, као и потрошња, јер су повећани приходи од пореза на промет, као и од акциза, а нарочито на цигарете.

Динкић је данас најавио и реформу државне управе за следећу годину, уз јачање буџетске инспекције ради боље контроле јавне потрошње.

Када је реч о јавним предузећима као што су ЖТП, НИС, и ПТТ, Динкић је истакао да је дошло време да се њихова основна делатност одвоји од споредних, како се у овим предузећима не би манипулисало приходима.

Министар финансија закључио је да је потребно спровести и контролу потрошње зарада у локалној самоуправи, уз оцену да је за то неопходно повећање капацитета буџетске инспекције.