Прецизирани рачунари и рачунарска опрема који су ослобођени пореза на промет

У складу са Законом о порезу на промет, недавно усвојеним у Скупштини, министар за науку, технологију и развој проф. др Драган Домазет, донео је Правилник о утврђивању рачунара, рачунарске опреме и софтвера на које се не плаћа порез на промет.

Овим правилником утврђени су рачунари, рачунарска опрема и софтвер, на које се
у складу са Законом о порезу на промет не плаћа порез на промет производа. Рачунаром се, према овом правилнику, сматра дигитални систем за обраду података са сопственом процесорском јединицом, у једном или више делова, који може независно функционисати, те ту спадају: персонални рачунар, лаптоп –
преносиви рачунар, нотбук и палмтоп, док се рачунарском опремом сматрају сви уређаји који се прикључују на рачунаре, а који не могу остваривати своју основну функцију независно, односно када нису прикључени на рачунар – улазни уређаји (тастатуре, мишеви, таблице, џојстикови, микрофони и скенери), излазни уређаји (штампачи, монитори, дисплеји од течног кристала, пројектори, слушалице и звучници), уређаји за складиштење података (магнетни, оптички и магнетно-оптички дискови, флеш меморије )
и комуникациони уређаји (аналогни и дигитални модеми, радио комуникационе и инфрацрвене картице, и картице за приступ локалној рачунарској мрежи).

Софтвером се сматрају сва програмска решења и дозволе за њихову привремену или трајну употребу (системска, апликативна, развојна и друга), у изворном или извршном коду, која се испоручују упакована на медијима свих врста, или преко комуникационих мрежа, или се уграђују на рачунар корисника од стране произвођача.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Цели текст
погледајте у рубрици Извештаји.