Позив понуђачу за услуге консалтинга у продаји акција „Телекома Србија“ да исправи технички део понуде

Влада Републике Србије усвојила је Извештај о стручној оцени понуде (технички део) у поступку јавне набавке услуга менаџментског консалтинга у припреми и спровођењу поступка продаје дела акција у својини Републике Србије у предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд. У извештају се наводи да је Комисија обавила стручну оцену понуде и утврдила да понуђач, тиме што није потписао модел уговора, није поступио у складу са конкурсном документацијом, па је Комисија установила да се понуда из формалних разлога сматра неисправном.

Влада је на препоруку Комисије обуставила поступак јавне набавке услуга менаџментског консалтинга – избора саветника за пружање стручне помоћи приликом продаје дела акција Телекома и у складу са чланом 23 став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама, донела одлуку да по истеку рока од 8 дана за подношење захтева за заштиту права против Одлуке о обустави јавне набавке, настави поступак јавне набавке позивањем понуђача да исправи технички део понуде.