Позив књиговођама да користе електронски сервис за подношење ПДВ пријава

У Србији око 60.000 предузећа имају обавезу да сваког месеца поднесу пореску пријаву за ПДВ, али је само 180 предузећа почело да користи онлајн електронски сервис Пореске управе за подношење ових пријава.

Интересантан податак је да је, од 180 компанија која користе овај електронски сервис, близу 50 из Ивањице и да их води исти књиговођа, чиме је себи остварио вишеструке уштеде на времену и новцу потребном за вођење тих послова.

Позивамо све књиговође да искористе могућност електронске пријаве ПДВ-а и себи смање трошкове пословања, време потребно за подношење пријава и чекање на шалтерима ПУ.

Пореска управа је 30. новембра одржала обуку за 40 књиговођа како би им олакшала прелазак на електронско пријављивање ПДВ-а.

Наредни, редовни законски рок за подношење ПДВ пријава Пореској управи је 10. децембар, па се очекује да ће већина књиговођа који су прошли обуку, клијентима почети да подносе тај документ у електронској форми.

Следећа обука за књиговође биће одржана у Пореској управи у јануару 2013. године.