Позив књиговођама да користе електронски сервис за подношење ПДВ пријава

Министарство финансија и привреде позива све књиговође да искористе могућност електронске пријаве ПДВ-а, која је јефтинија и уједно захтева мање утрошеног времена потребног за подношење пријаве без чекања на шалтерима ПУ. Овде можете погледати кратко упуство за коришћење овог сервиса:

Пореска управа је 30. новембра одржала обуку за 40 књиговођа како би им олакшала прелазак на електронско пријављивање ПДВ-а. Следећа обука за књиговође биће одржана у Пореској управи у јануару 2013. године, а очекује се да ће већина књиговођа који су прошли обуку, клијентима почети да подносе тај документ у електронској форми.