Повраћај наплаћеног екстрапрофита извршен по закону

Министар финансија и економије у Влади Републике Србије Божидар Ђелић саопштио је данас да је Влада усвојила информацију и закључак Министарства финансија према коме је поступак враћања средстава од наплаћеног екстрапрофита Астра банци извршен у складу са законом, као и да је у току вештачење које ће омогућити коначно утврђивање пореске обавезе Астра банке по Закону о једнократном порезу на екстрапрофит.

Ђелић је на конференцији за новинаре истакао да је и решење Републичке управе јавних прихода (РУЈП) о принудној наплати против Мобтела од 27. новембра 2001. године донето супротно закону због пропуста у поступку, што је Врховни суд Србије констатовао својим пресудама, као и да је ефикаснији поступак вештачења висине пореске обавезе Астра банке по Закону о једнократном порезу на екстрапрофит ометан вишеструким променама правног статуса ове банке.

Према његовим речима, следећи кораци су окончање вештачења, након којег ће бити утврђен дефинитиван износ екстра профита Астра банци, као и наплата дивиденде, пошто су средства враћена компанији Мобтел у којој држава поседује 49 одсто капитала. Он је рекао да је Пореска управа 22. јануара ове године поднела захтев за вештачење, као и да је судија трговинског суда Гордана Аранђеловић послала почетком фебруара позив за формирање листе вештака који ће бити позвани да уђу у Астра банку.

Ђелић је нагласио да враћањем средстава Мобтелу није био угрожен републички буџет, а да је највећа грешка учињена тиме што у случају опорезивања Мобтела РУЈП није спровела порески поступак већ се одмах ишло на наплату, што је и довело до поништења решења од стране Врховног суда. Министар финансија подсетио је на то да је усвојена Мобтелу резултат предлога који је он лично крајем децембра прошле године упутио Одбору за привреду и финансије Владе Србије, који је наложио да се случај испита, након чега је уследила анализа релевантних докумената, као и интервјуи у Пореској управи, Управи за јавна плаћања и трезору. Информација се састоји од 27 прилога на више од стотину страница.