Потписивање споразума са Европском инвестиционом банком (ЕИБ)

У понедељак, 11. маја 2009. године, министар финансија Диана Драгутиновић потписала је са потпретседником Европске инвестиционе банке Дариом Сканапјеком (Dario Scannapieco) Оквирни споразум између ЕИБ и Републике Србије, као и Финансијски уговор између Републике Србије, Народне банке Србије и ЕИБ „Апекс зајам за мала и средња предузећа“ у вредности од 250 милиона евра. У име Народне банке Србије уговор је потписала вицегувернер Ана Глигоријевић. На истом састанку потпреседник Владе за европске интеграције Божидар Ђелић поптисао је Споразум између ЕИБ и Републике Србије о оснивању и активностима регионалне канцеларије ЕИБ у Републици Србији.

Оквирни споразум између Републике Србије и ЕИБ уређује међусобне односе између Републике Србије и ЕИБ у циљу пружања одговарајуће заштите пројектима које финансира ЕИБ и олакшавања обављања делатности ЕИБ на територији Србије. Сврха споразума је лакше одобравање кредита субјетима који своју делатност обављају на територији Републике Србије, укључујући пословне банке, јавна предузећа и државу, имајући у виду да су активности ЕИБ обезбеђене гаранцијом Европске заједнице.
У понедељак, 11. маја 2009. године, министар финансија Диана Драгутиновић потписала је са потпретседником Европске инвестиционе банке Дариом Сканапјеком (Dario Scannapieco) Оквирни споразум између ЕИБ и Републике Србије, као и Финансијски уговор између Републике Србије, Народне банке Србије и ЕИБ „Апекс зајам за мала и средња предузећа“ у вредности од 250 милиона евра. У име Народне банке Србије уговор је потписала вицегувернер Ана Глигоријевић. На истом састанку потпреседник Владе за европске интеграције Божидар Ђелић поптисао је Споразум између ЕИБ и Републике Србије о оснивању и активностима регионалне канцеларије ЕИБ у Републици Србији.

Оквирни споразум између Републике Србије и ЕИБ уређује међусобне односе између Републике Србије и ЕИБ у циљу пружања одговарајуће заштите пројектима које финансира ЕИБ и олакшавања обављања делатности ЕИБ на територији Србије. Сврха споразума је лакше одобравање кредита субјетима који своју делатност обављају на територији Републике Србије, укључујући пословне банке, јавна предузећа и државу, имајући у виду да су активности ЕИБ обезбеђене гаранцијом Европске заједнице.

Финансијки уговор између Републике Србије и ЕИБ и Народне банке Србије „Апекс зајма за мала и средња предузећа” се односи на кредитну линију у износу од 250 милиона евра за финансирање привредних субјеката и локалне самоуправе преко пословних банака. Сврха уговора је обезбеђивање средстава за финансирање финансијског и привредног сектора, односно повећање ликвидности наведених сектора, што је од великог значаја за одрживи развој привредне делатности у Републици Србији, с обзиром да је 70% укупног износа кредитне линије намењено финансирању малих и средњих предузећа и предузетника, који представљају основ развоја привредне делатности у Републици Србији.