Потписан уговор о зајму између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

БЕОГРАД – Министар финансија Владе Републике Србије Душан Вујовић, гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић и потпредседник Европске инвестиционе банке Дарио Сканапиеко потписали су данас „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Бˮ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ).

Уговор представља другу кредитну линију у износу од 150 милиона евра, а у оквиру пакета од 500 милиона евра који је Републици Србији одобрила Европска инвестициона банка (ЕИБ) у јулу 2013. године.

Средства ће бити пласирана посредством пословних банака под веома повољним условима,
омогућиће кредитирање малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, као и финансирање приоритетних пројеката које спроводе крајњи корисници било које величине у областима економије знања, енергетике, заштите животне средине, здравства и образовања.

Рок доспећа кредита је 12 година, укључујући четири године почека за пројекте које спроводе мала и средња предузећа, односно 15 година, укључујући пет година почека за приоритетне пројекте која спроводе крајњи корисници свих величина, уз могућност да се приликом повлачења транше изабере фиксна или варијабилна каматна стопа.

Новину ове кредитне линије представља иницијатива под називом „Послови за младе Западног Балкана” којом ЕИБ жели додатно да подржи мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације у Републици Србији која промовишу запошљавање млађе популације. Део ове кредитне линије, у максималном износу до 75 милиона евра, биће опредељен за пројекте који буду испуњавали критеријуме подобности Иницијативе за послове за младе у региону Западног Балкана.

Поред опсежних мера које Влада спроводи у складу са донетом Стратегијом за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године, допринос стварању услова за обезбеђење повољних извора финансирања пружа и ЕИБ кроз интензивну сарадњу са Републиком Србијом.