Потписан Споразум о донацији

Споразум о донацији између Републике Србије и Светске банке којим је предвиђена донација у износу од 3,4 милиона евра за пројекат подршке у реформи корпоративног финансијског извештавања потписан је данас у Министарству финансија.

Споразум о донацији потписали су министар финансија Душан Вујовић и регионална директорка Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин, а потписивању су присуствовали амбасадор Швајцарске Конфердерације у Републици Србији Жан-Данијел Рух и директор канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен.

Средства је обезбедила Влада Швајцарске Конфедерације, коју представља Државни секретаријат за економске послове Швајцарске, док је Светска банка администратор доделе тих средстава.

Сврха пројекта је да допринесе унапређењу инвестиционог окружења у Србији са примарним циљем достизања максималне транспарентности финансијског извештавања и привлачењу инвестиција.

Пројекат ће бити усмерен и на унапређење институционалног и техничког капацитета за квалитетно финансијско извештавање код надлежних органа, професионалних организација и универзитета, са посебним фокусом на јачању капацитета професија рачуноводства и екстерне ревизије и унапређењу квалитета финансијског извештавања како приватних, тако и предузећа у државном власништву.

Намера је и да се малим и средњим предузећима олакша приступ средствима финансирања, што би требало да допринесе и отварању нових радних места.

Планирано је да се ови циљеви реализују заједничким напорима Републике Србије и Светске банке кроз организацију бројних обука, радионица и семинара, као и кроз континуирано усклађивање законског оквира, стандарда и правила за корпоративно финансијско извештавање са правним тековинама Европске уније и најбољом међународном праксом.

Пројекат би требало да се реализује до краја 2019. године.

Потписивањем Споразума о донацији Република Србија доказује своју посвећеност унапређењу пословне и инвестиционе климе, као и приступању Европској унији у што је могуће краћем року.

Истовремено, потписивањем овог Споразума показује се препознавање значаја приступања Србије ЕУ од стране развијених држава Европе и потенцијала за инвестирање којим Србија располаже.