Потписан протокол о школовању студената из области јавних финасија на Војној академији

Министар одбране Зоран Ђорђевић и министар финасија Душан Вујовић потписали су данас Протокол о школовању кадета и студената из области јавних финасија на Војној академији.

Протоколом је уређено да Министарство одбране и Министарство финансија Републике Србије сарађују у сагледавању потреба школовања из области јавних финансија, као и да реализују заједнички интерес у усавршавању кадрова за рад финасијских служби у Министарству одбране, Војсци Србије и осталим буџетским корисницима.

„Еминентна образовна институција какав је Универзитет одбране право је место за школовање експерата у области јавних финансија, као и за даље усавршавање државних службеника који већ брину о том сегменту рада код буџетских корисника. Истовремено, Министарствo финансија има ресурсе, стручне и одговорне људе, који могу да појачају наставни кадар и унапреде наставу на катедри за финансије Универзитета одбране“, рекао је министар одбране Зоран Ђорђевић.

Министарство одбране и Министарство финасија ће сарађивати у сагледавању потребног броја лица за школовање и усавршавање у области финансијске струке на Катедри за финансије на Војној академији. Такође, у складу са Протоколом, два министарства ће регулисати статус наставника на Катедри за финансије Универзитета одбране за лица запослена у Министарству финасија, а формираће и заједничко тело које ће се бавити праћењем потреба запослених за школовањем и усавршавањем.

Према Протоколу, Министарство финасија ће помоћи извођење студијских програма Јавне финасије (основне академске, мастер академске и докторске студије), који се изводе на Катедри за финасије Универзитета одбране,док ће Министарство одбране обезбедити неопходне финасијске, кадровске и просторне могућности за извођење студијских програма Јавне финасије, који су од заједничког интереса за све буџетске кориснике.

Министарство одбране ће такође обезбедити да се лица запослена у Министарству финансија бирају у звања наставника, за потребе акредитације и извођења наставе на Катедри за финансије Универзитета одбране.

Два министарства утврдиће и заједнички годишњи програм сарадње, у оквиру средстава обезбеђених у буџету за ове намене.